Close nav

19 Health, Beauty, Personal Care in Thailand

Recent Ads
Lunette Menstrual Cups

Lunette Menstrual Cups

  • 15 Jul 2018 : 06:23 am

เทศกาลสงกรานต์ใกล้มาถึงแล้ว แต่ถ้ามีรอบเดือนล่ะ ? จะสนุกมั๊ย ? แทมปอนเหรอ ? ไม่น่าเวิร์ค แล้วผ้าอนามัยแบบแผ่นล่ะ? เลิกคิดไปได้เลย แต่ถ้าเป็นถ้วยรองรับประจำเดือน ? 100 % YES. ใส่ว่ายน้ำได้ ใส่เล่นสงกรานต์ได้ สบาย ไร้กังวล FREE shipping country wide SONGRAN IS COMING, Can you have good time when you have period During Songran? With tampons, NO, with Pads' NO with Cup YES 100% With cup you can swim as well as cup is water resistant, you can enjoy water splashing season, feel comfortable and worry free.

Omron R2 Wrist Blood Pressure Monitor

Omron R2 Wrist Blood Pressure Monitor

  • 21 Jun 2018 : 20:28 pm

This fully automatic, well designed digital wrist blood pressure monitor offers all functions that are necessary for comfortable, quick and accurate blood pressure monitoring. Description: Wrist blood pressure monitor with IntelliSense technology Irregular heartbeat detection Movement during measurement detection Blood pressure level indicator 60 Measurement memory with date, time and averaging. Fully automatic wrist blood pressure monitor Memory capacity of 42 readings with date and time Averaging mode - averages over three readings for maximum accuracy Clinically validated The R2 wrist blood pressure monitor offers comfortable, quick and accurate blood pressure monitoring. This wrist unit includes Intellisense technology to ensure that the right inflation pressure is automatically detected. It doesn't inflate too high and avoids uncomfortable measurements by making sure the cuff does not get too tight. The memory feature on the R2 means that you can store up to 30 measurements. A new feature for this wrist unit is the 'hypertension indicator', this symbol will be displayed on the LCD screen if the reading is above 135/85. Meeting in Pattaya or EMS Thailand 65 baht. All questions by mail, Line: gnnick Omron r2 User Manual: https://manualsbrain.com/en/manuals/1846680/

Omron Fully Automated Blood Pressure Monitor

Omron Fully Automated Blood Pressure Monitor

  • 21 Jun 2018 : 20:27 pm

Very good condition monitor. Need just 4 AAA battery for work. Omron M2 CLASSIC Fully Automated Blood Pressure Monitor One Button Operation Meeting in Pattaya or EMS Thailand 65 baht. All questions by mail, Line: gnnick Item Description Omron M2CLASSIC Blood Pressure Monitor This clinically validated, fully automatic digital blood pressure monitor has a compact design and provides a quick and easy way to check for hypertension. This compact unit with a large easy-to-read display and simple one-button operation features Omron's Intellisense technology that ensures the cuff inflates to the correct pressure to take a reading. It means it will not over inflate and avoids painful measurements. The Omron M2 Classic also features irregular heartbeat detection and has a hypertension level indicator for users who want to verify that their blood pressure is in the recommended level of under 135/85 mmHg. When using an Omron blood pressure monitor, please ensure that the cuff size is correct. The Omron M2 Classic is supplied with a standard size cuff for arm circumference 22 cm to 32 cm. An optional Omron large blood pressure monitor cuff, suitable for arm circumference 32 cm to 42 cm, is available to purchase separately. With a clinically validated monitor, you can be assured that it has undergone tests conducted by independent doctors according to a predetermined protocol, which includes ensuring the accuracy of the measurements (algorithm) of the blood pressure monitor. Omron has been one of the leading companies for healthcare products since the company was started in 1933. Since then, Omron has been involved in health product developments including launching the very first digital blood pressure monitor for home use in 1973 and introducing the first digital thermometer in 1983. Features: Fully automatic, clinically validated upper arm blood pressure monitor One-button operation with full-sized display to show blood pressure, pulse and irregular heart rate indicator Pulse and irregular heart rate indicator Indicates whether blood pressure value is outside the standard range for home measurement Memory storage for 21 readings

organic soursop guanabana graviola guyabano leaves

Organic Soursop Guanabana Graviola Guyabano Leaves

  • 09 Jun 2018 : 14:04 pm

Explore the health benefits of drinking Soursop tea ORGANIC Soursop Guanabana Graviola Guyabano leaves is made from the purest ingredients, contains other essential vitamins, minerals and BOOSTS IMMUNE SYSTEM & ANTIOXIDANT RICH • Quantity: 300 Soursop leaves 120 grams ( 1 months supply) are dried in shade in order to keep good value • Our quality organic soursop leaves are harvested at the prime time for the tree. Then we carefully process the leaves with an advanced drying technique to ensure the maximum preservation of the nutrient content. Do your own research, then contact us,1 months supply of Organic SOURSOP leaves (300) for 1000 baht plus postage. We use world wide express post ,same day postage, track your Soursop to your door click on the interesting link below ybertaud9.wordpress.com/2012/03/16/soursop-fruit-100-fold-stronger-at-killing-cancer-than-chemotherapy/ youtube.com/watch?v=g2s3yPGtLx8 CONTACT US; ph international +66 862697138 local 0862697138 , Email or SMS

Good Cordiceps water 10Powers

Good Cordiceps Water 10powers

  • 01 Jun 2018 : 21:27 pm

CORDICEPS!!! I'll start from far beyond. I've had back and neck problems for the last 15 years already, and as a result - 4 disc bulges (hernias) on the spine and 2 on the neck. Treatment? Well, I've got all sorts of treatments. The corset belt and the neck collar are always with me, like "God save the king". Now, "to the quick of the ulcer", as they say... Last June I flew to my native St.Petersburg to sell my car. I won't go into technical details, but as part of this I had to (virtually) tear off wheels. I would have done better if I had asked someone to do it for money, but no, greed overwhelmed and I went for it myself. The result was overstrained spine (once again). 11 hour flight back added up to this trouble, so when I got to my also native Pattaya I was wrenched out. Then it was a nightmare, the pains were so severe that I almost climbed to the walls for pain. My "best-loved" Alfa insurance company surely told me to fuck off with such a diagnosis. The only thing I managed to squeeze out of them was x-raying. And then, as one our Russian singer sings "the crunchy banknotes flew and flew...". MRI - 15 000, BumRumgrad Hospital - 4 800, to say nothing of medicines that killed my stomach for the time being. All with no effect - still could not walk and howled to the moon at night. Now about the main thing. Once in two days, a small truck delivers products to my wifee's shop. The boss is behind the wheel himself and only a loader boy with him. Next time they came the boy asked her where's Alex, long time no see, and my darling replied that her poor wretch was chasing doctors in Pattaya. And the guy says don't you remember I told you I had the same thing long time ago and with complications so that even my mouth was askew? Then I drank some water and all ok now, and I can fetch this water to Alex if you wish. And so, he took three bottles of this cure for me next time... And I started to drink it little by little... And the result is like in fairy tales... I now do not remember where my spine is and..., vow, in my ancient age I even started to pester my darling with some foolish tricks. So, I called this water for myself "Ten Lives", and being a persistent fellow started to look for some info about it. The factory that makes it is located in the middle of nowhere and controlled by Thai princess. Oh, I forgot to say why I called it Ten Lives - that's because it is made of 10 herbs. Well, 9 of them known, but there was one that I started to scrutinize and that's what I found: "...Many western scientists and eastern herb experts agree that /// is the most strong-effect medical mushroom in the world. Its merits are confirmed by the fact, that a price of one kilo of wild /// had been up to 25 000 USD, before it became possible to grow it and start organic production. Ages ago, only Chinese emperors and the nobility were in a position to receive medical treatment by ///, but now, due to the possibility to produce it organically, even the ordinary people can enjoy benefits of this ancient medicine. The team of experts headed by doctor ///, a director of /// medical center is the only one who managed to grow organically a very rare curative ///, that contains 4 times more nucleosides and almost 5 times more active ingredients, than the wild-growing analog. One of the useful traits of /// is it's potential for cancer-treating drugs. More and more doctors from all over the world recommend and use the drugs made of this mushroom as addition to chemical, ray treatment courses and other traditional ways of curing cancer. Not only /// did produce radical effect on tumor growth .... but also completely destroyed some of their types. At the same time, this medicine also proved to be a superb cure that can help the immune system and the body on the whole can stay robust and lively while being chemical and ray-treated simultaneously. The American Cancer Institution /// has sorted out and ranked many combinations of medical /// mushroom, and also the anti-tumor drugs. The main anti-tumor and immunity-strengthening polysacharide action in /// and medical mushrooms is employed in the following cases: 1. Tumor prevention by regular usage of mushrooms and medicines made of them. 2. Direct anti-tumor action. 3. Strengthening of immune system when in hospital and in conjunction with chemical treatment. 4. Preventive treatment stopping metastases spread. So, this is the story! If anyone had told me this before, I would have never believed it myself! BUT the Christian cross on my chest does not allow to lie!

Telescopic sticks for scandic walks

Telescopic Sticks For Scandic Walks

  • 01 Jun 2018 : 21:26 pm

Telescopic sticks for scandinavian walking "Nordic style". Walking is good for health, scandinavian-style walking is double-good. As soon as you take the sticks in your hands, you will make your muscles work, and not just feet and buttocks muscles, but also shoulders, arms and belly. If the walking technique is observed, 90 % of your body muscles will work! When folded, the "Nordic style" walking sticks are compact and easy to transport. One set of sticks can be used by several persons of different sizes - the sticks can be easily adjusted to a particular tallness. The base of the sticks is made of solid hardened aluminium alloy and the sticks are fitted out with a good ergonomic handle and length-adjustable sling. Removable rubber tips for asphalt as well as rings for gravel and snow are included. Treat the scandinavian walking as training, not just as walking, and in this case you will be able to achieve good visible results in short time.

Special thai micsture orthopedic problems

Special Thai Micsture Orthopedic Problems

  • 01 Jun 2018 : 21:26 pm

I'll start from far beyond. I've had back and neck problems for the last 15 years already, and as a result - 4 disc bulges (hernias) on the spine and 2 on the neck. Treatment? Well, I've got all sorts of treatments. The corset belt and the neck collar are always with me, like "God save the king". Now, "to the quick of the ulcer", as they say... Last June I flew to my native St.Petersburg to sell my car. I won't go into technical details, but as part of this I had to (virtually) tear off wheels. I would have done better if I had asked someone to do it for money, but no, greed overwhelmed and I went for it myself. The result was overstrained spine (once again). 11 hour flight back added up to this trouble, so when I got to my also native Pattaya I was wrenched out. Then it was a nightmare, the pains were so severe that I almost climbed to the walls for pain. My "best-loved" Alfa insurance company surely told me to fuck off with such a diagnosis. The only thing I managed to squeeze out of them was x-raying. And then, as one our Russian singer sings "the crunchy banknotes flew and flew...". MRI - 15 000, BumRumgrad Hospital - 4 800, to say nothing of medicines that killed my stomach for the time being. All with no effect - still could not walk and howled to the moon at night. Now about the main thing. Once in two days, a small truck delivers products to my wifee's shop. The boss is behind the wheel himself and only a loader boy with him. Next time they came the boy asked her where's Alex, long time no see, and my darling replied that her poor wretch was chasing doctors in Pattaya. And the guy says don't you remember I told you I had the same thing long time ago and with complications so that even my mouth was askew? Then I drank some water and all ok now, and I can fetch this water to Alex if you wish. And so, he took three bottles of this cure for me next time... And I started to drink it little by little... And the result is like in fairy tales... I now do not remember where my spine is and..., vow, in my ancient age I even started to pester my darling with some foolish tricks. So, I called this water for myself "Ten Lives", and being a persistent fellow started to look for some info about it. The factory that makes it is located in the middle of nowhere and controlled by Thai princess. Oh, I forgot to say why I called it Ten Lives - that's because it is made of 10 herbs. Well, 9 of them known, but there was one that I started to scrutinize and that's what I found: "...Many western scientists and eastern herb experts agree that /// is the most strong-effect medical mushroom in the world. Its merits are confirmed by the fact, that a price of one kilo of wild /// had been up to 25 000 USD, before it became possible to grow it and start organic production. Ages ago, only Chinese emperors and the nobility were in a position to receive medical treatment by ///, but now, due to the possibility to produce it organically, even the ordinary people can enjoy benefits of this ancient medicine. The team of experts headed by doctor ///, a director of /// medical center is the only one who managed to grow organically a very rare curative ///, that contains 4 times more nucleosides and almost 5 times more active ingredients, than the wild-growing analog. One of the useful traits of /// is it's potential for cancer-treating drugs. More and more doctors from all over the world recommend and use the drugs made of this mushroom as addition to chemical, ray treatment courses and other traditional ways of curing cancer. Not only /// did produce radical effect on tumor growth .... but also completely destroyed some of their types. At the same time, this medicine also proved to be a superb cure that can help the immune system and the body on the whole can stay robust and lively while being chemical and ray-treated simultaneously. The American Cancer Institution /// has sorted out and ranked many combinations of medical /// mushroom, and also the anti-tumor drugs. The main anti-tumor and immunity-strengthening polysacharide action in /// and medical mushrooms is employed in the following cases: 1. Tumor prevention by regular usage of mushrooms and medicines made of them. 2. Direct anti-tumor action. 3. Strengthening of immune system when in hospital and in conjunction with chemical treatment. 4. Preventive treatment stopping metastases spread. So, this is the story! If anyone had told me this before, I would have never believed it myself! BUT the Christian cross on my chest does not allow to lie!

Collagen Supplement - Good Skin Bones Hair

Collagen Supplement - Good Skin Bones Hair

  • 29 Aug 2017 : 22:33 pm

Collagen tablets - These sell for over 40, 50 or 60+ Bht per pack on Lazada!!! I have over 240+ packets to clear… (that is over 12,000+ Bht value) Quick sale! over 60% discount!! BARGAIN - I will sell for just 3,900 Bht to clear !! 
(**that's LESS than 17Bt a pack!**) ~ Make me an offer ~ You can use or sell for profit !!! + Free Gift - Men & Women ‘health’ tablets Free!!!

Get your feet beautiful and pain free!

Get Your Feet Beautiful And Pain Free!

  • 14 May 2016 : 09:33 am

• 100% Satisfaction Guaranteed • Full Refund Within 30 Days • Lifetime Warranty • Free delivery LOOKING FOR A GREAT GIFT? – Most effective electric callus remover for home pedicure treatment, gently removes coarse, tough calluses on your feet with guaranteed results in just seconds, suitable for men and women, instantly treat your feet. Package Contents - 1,490 baht • The Foot Love Electric Callus Remover with charger • 2 Bonus Replacement Rollers INCLUDED! • US 120V AC 50Mz charger • Replaceable Roller • Cleaning Brush • Travel Case Package Contents - 990 baht • The Foot Love Electric Callus Remover with battery • 1 Bonus Replacement Rollers INCLUDED! • Use 2xAA Batteries (not included) • Replaceable Roller • Cleaning Brush Order now: Line: Je_Jiew