Close nav

Phayao taxi to move things as you like. Good service, affordable price, friendly

Ad Description

Phayao Freight Car Where to contact, not expensive, with a driver, and there are moving personnel at the same time, hire house moving, hire moving general Hire to move dorm rooms. Contact Porn Roongruang to Phayao. Phayao transportation car, when any customer who wants to use a secondary car, contact to ask. Phayao of Porn Roongruang receives a cheap car service Pro staff are professional, many customers want to transport goods, house moving, apartment moving, condo moving, office moving, furniture transportation Transporting agricultural products The prosperous path, there are cars for you to use. Whether the pickup truck hire 4 wheel large car hire 6 wheel car hire 10-wheel car hire Hired car Trailer Cranes The price of prosperous blessings is not expensive. As you think Just contact the customer care staff Phorn Rungrueng has Phayao. Pornrungrueng's taxi team Delivery service Throughout Phayao Province And regardless of which district you want to go to Or relocated in different provinces

Pornrungrueang Transport
061-2123575 Kik, LINE ID: kik3575
092-1458914 Chick LINE ID: jeab914
LINE ID: @rodrubjang

When you need Sitting with a prosperous prosperous car carrier That according to the need for Phayao Because Porn Roong Rueang car still has seats for customers who want to stick with a 6 wheel vehicle. Porn Roong Rueang is also available in both 6-wheeled vehicles with stall and solid box with the length of the truck from 5 meters to 7 meters depending on the use of the customer Phayao, what kind of car that the width of approximately 2.30 meters can be packed. That customer that you want Only one round ends. If the customer wants to use a portable electronic device Pornrungrueng suggested as a car.

4 wheel vehicle hire or pickup trucks for Phayao Because the car that the prosperous Porn team is using to transfer to the customer Protect from a lot of safety from the air, such as rain, dust, when you need to move, such as computers, TVs, refrigerators, or washing machines. That is not very large And is an electrical appliance Can be used as Pickup truck Because it is suitable for the transportation service of When having to travel a long way Cars that are small are agile and fast. Phayao Rungrueang's car hire company has a car. And the driver's staff And also a staff to move things for you too When wanting to use Just contact and ask Used with Phayao 4 wheeled cabs that provide the car service of Phayao Province of Porn Roongruang
Similar ads
รถรับจ้างพรวลัยขนส่งประหยัด ปลอดภัย ตรงเวลา ขนย้ายของ สินค้า การเกษตร

รถรับจ้างพรวลัยขนส่งประหยัด ปลอดภัย ตรงเวลา ขนย้ายของ สินค้า การเกษตร

  • 25 May 2020 : 15:02 pm

รถรับจ้างพรวลัยขนส่ง เป็นผู้บุกเบิก รถรับจ้าง ที่ให้บริการด้วยคุณภาพ ความรับผิดชอบ และราคาที่ถูกจริง!!! ไม่ว่าท่านจะใช้ รถรับจ้างพะเยา ประเภทไหนหรือท่านจะเรียกการให้บริการแบบนี้ว่าอย่างไร เช่น รถบรรทุกรับจ้าง รถรับจ้างทั่วไป รถขนของพะเยา รถ4ล้อใหญ่บรรทุกหนัก ซึ่งคำเรียกเหล่านี้ เราก็มี รถรับจ้าง ไว้คอยบริการท่านอยู่แล้ว หรือบางลูกค้ามีโทรมาสอบถามว่า ท่านมี รถรับจ้างขนของ ไหม? มีบริการ รถรับจ้างราคาถูก ไหม? ท่านให้บริการ รถรับจ้าง ขนย้ายบ้าน ไหม? ซึ่งคำตอบที่เราตอบท่านได้ทุกครั้งคือ ท่านจะใช้วันไหน เมื่อไหร่ แจ้งเราได้เลย เพราะ เรามีรถไว้คอยบริการท่านทุกชนิด แต่จะใช้รถแบบไหนถึงจะให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนั้น ท่านต้องลองโทนมาคุยกับเราก่อน คำตอบจะมีให้ท่าน ด้วยความจริงใจ กดหาเรานะครับ พรวลัยขนส่ง 086-3243964 คุณโอ๋ LINE ID : oh3964 088-1004370 คุณแดง LINE ID : Dang8810 LINE ID : @truck1 รถรับจ้างพะเยา รถรับจ้าง 4-6 -10 ล้อ ขนย้ายของ สินค้า ย้ายบ้าน สำนักงาน คอนโด หอพัก ขนส่งผลไม้ ผัก การเกษตร บริการทั่วประเทศ มีพนักงานยกของเพื่อความสะดวกสบาย พร้อมรับประกันสินค้าทุกประเภท เช็ครถได้ ฟรีคนยก ฟรีค่าทางด่วน ประหยัด ปลอดภัย ตรงเวลา ขนย้ายของ สินค้า การเกษตร บริการขนย้ายทั่วประเทศ ประเภทรถที่ใช้ให้บริการรับจ้างขนย้าย เราเลือกใช้รถกระบะตอนเดียว หลังคาสูง 2 เมตร 20 เซนติเมตร เป็นหลังคาตู้ทึบ ที่เลือกใช้หลังคาตู้ทึบ เพราะสามารถป้องกันแดด ป้องกันฝน ป้องกันของล่วงหล่น สะดวกแก่การให้บริการขนย้ายของเป็นอย่างยิ่ง ยังให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการรถกระบะรับจ้างอีกด้วย เพราะบางทีการว่าจ้างรถกระบะรับจ้างนั้น ผู้ว่าจ้างรถรับจ้างอาจจะไม่ได้นั่งไปด้วย ท่านสามารถนำแม่กุญแจล็อคประตู เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการขนย้ายของนั่นเองครับ รถรับจ้างภาคกลาง รถรับจ้างภาคเหนือ รถรับจ้างภาคอีสาน รถรับจ้างภาคตะวันออก รถรับจ้างภาคตะวันตก รถรับจ้างภาคใต้ จากสาเหตุด้านบนพอที่จะสรุปได้ว่า หลักการพิจารณารถรับจ้าง รถขนของ รถขนส่งสินค้า ต้องคำนึงถึง 4 ประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 1) การตรงต่อเวลา 2) การบริการที่ดีต่อลูกค้า 3) การรับจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 4) สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา ยิ้มแย้มแจ่มใส คนขับชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี รถรับจ้างพะเยาพรวลัยขนส่ง ไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะนั้นเปลี่ยนมาใช้บริการรถรับจ้างประเภทต่าง ๆ กันเยอะขึ้นหรือว่าการจ้างการขนสินค้าที่มีให้เลือกได้อย่างหลากหลายการขนย้ายสินค้า เช่นในเรื่องของขนาดของสินค้าที่จะทำการขนของสินค้า ก็สามารถเลือกได้โดยที่ท่านไม่ต้องออกทุนมีรถรับจ้างทุกชนิด เช่น รถบรรทุกหัวลากพร้อมกับหางกระบะรูปแบบต่าง ๆ ,รถบรรทุกสิบล้อใหญ่,รถบรรทุกหกล้อขนาดใหญ่