Close nav

เครน เชียงราย

  • Phuket
  • 14 Mar 2023 : 11:55 am
  • ID: 489404

Ad Description

????บริษัท โอเชียน่า คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส
จำหน่ายให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ทุกประเภท ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้า รับขนย้าย ให้เช่าเครื่องจักรกลทุกชนิด ทั่วประเทศ
บริการรถเฮี๊ยบ
แบคโฮ
ขนย้ายเครื่องจักร
ตู้คอนเทนเนอร์ให้เช่า
ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน
ขายตู้คอนเทนเนอร์
#ให้บริการอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ชำนาญทุกเส้นทาง ปลอดภัย100%
☎️: 0921314424
line ID : @9ocs
????‍????: www.ocs-inter.com
????: facebook: Oceana container and service.
Similar ads
Build a wooden house

Build a wooden house

  • 17 Apr 2023 : 19:49 pm

Build a wooden house European style wooden house, built from European red pine and Russian red pine, all materials imported from abroad ... Prices start from 4,999,99 to 10, 999, 999 baht. Prices depend on the house type, size, area and location of each building are different. Because there is material transportation cost Been built around every area in Thailand. If interested, contact the team of Pro Homebuilders. Call: 0952565665 Mr.Patrick English Speaking Call: 094-9196870 Mr.Poom Thai Speaking ID line: procon99 WhatsApp: +66 949196870 รับสร้างบ้านไม้ บ้านไม้สไตล์ยุโรปสร้างจากไม้สนแดงยุโรปและไม้สนแดงรัสเซีย, วัสดุนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด... ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 4,999,999 ไปจนถึง 10,999,999บาท ราคาขึ้นอยู่แบบบ้าน,ขนาดพื้นที่และสถานที่สร้างแต่ละภาคจะไม่เท่ากัน เนื่องจากมีค่าขนส่งวัสดุ รับสร้างทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย สนใจติดต่อทีมงานโปรโฮมบิวเดอร์วูด โทร: 0952565665 Mr.Patrick ไทย-อังกฤษ โทร: 094-9196870 Mr.Poom ไทย ไอดีไลน์: procon99 WhatsApp : +66 949196870 Построить деревянный дом Деревянный дом в европейском стиле, построен из европейской красной сосны и русской красной сосны, все материалы привезены из-за границы ... Цены начинаются от 4 999 999 до 10 999 999 бат. Цены зависят от типа дома, размера, площади и расположения каждого дома различаются. Потому что есть стоимость транспортировки материала Был построен вокруг каждого района Таиланда. Если интересно, пожалуйста, свяжитесь с командой Pro Homebuilderwood. Call: 0952565665 Mr.Patrick English Speaking Call: 094-9196870 Mr.Poom Thai Speaking Строка ID: procon99 WhatsApp: +66 949196870 Bygg ett trähus Trähus i europeisk stil, byggt av europeisk röd furu och rysk röd furu, allt material importerat från utlandet ... Priserna börjar från 4,999,999 till 10,999,999 baht. Priserna beror på hustyp, storlek, område och plats för varje byggnad är olika. Eftersom det finns materiella transportkostnader Byggdes runt alla områden i Thailand. Kontakta Pro Homebuilderwood-teamet om du är intresserad. Call: 0952565665 Mr.Patrick English Speaking Call: 094-9196870 Mr.Poom Thai Speaking ID-rad: procon99 WhatsApp: +66 949196870 Baue ein Holzhaus Holzhaus im europäischen Stil, gebaut aus europäischer Rotkiefer und russischer Rotkiefer, alle Materialien aus dem Ausland importiert ... Die Preise beginnen bei 4,999,999 bis 10,999,999 Baht. Die Preise hängen vom Haustyp, der Größe, der Fläche und der Lage jedes Gebäudes ab. Weil es Materialtransportkosten gibt Wurde in allen Gebieten Thailands gebaut. Bei Interesse wenden Sie sich an das Pro Homebuilderwood-Team. Call: 0952565665 Mr.Patrick English Speaking Call: 094-9196870 Mr.Poom Thai Speaking ID-Zeile: procon99 WhatsApp: +66 949196870 Construire une maison en bois Maison en bois de style européen, construite à partir de pin rouge européen et de pin rouge russe, tous les matériaux importés de l'étranger ... Les prix commencent de 4,999,999 à 10,999,999 baht Les prix dépendent du type de maison, la taille, la superficie et l'emplacement de chaque bâtiment sont différents. Parce qu'il y a des frais de transport de matériel Été construit autour de chaque zone en Thaïlande. Si vous êtes intéressé, contactez l'équipe Pro Homebuilderwood. Call: 0952565665 Mr.Patrick English Speaking Call: 094-9196870 Mr.Poom Thai Speaking Ligne d'identification: procon99 WhatsApp: +66 949196870 Costruisci una casa di legno Casa in legno in stile europeo, costruita con pino rosso europeo e pino rosso russo, tutti i materiali importati dall'estero ... I prezzi partono da 4,999,999 a 10,999,999 baht I prezzi dipendono dal tipo di casa, le dimensioni, l'area e la posizione di ogni edificio sono diversi. Perché c'è un costo di trasporto materiale È stato costruito in ogni area della Thailandia. Se interessati, contattare il team di Pro Homebuilderwood. Call: 0952565665 Mr.Patrick English Speaking Call: 094-9196870 Mr.Poom Thai Speaking Linea ID: procon99 WhatsApp: +66 949196870 盖一座木房子 欧式木屋,由欧洲赤松和俄罗斯赤松建造而成,所有材料均从国外进口... 价格从4,999,999到10,999,999泰铢 价格取决于房屋类型,大小,面积和每座建筑物的位置。 因为有材料运输费 已在泰国的每个地区建成。 如果有兴趣,请联系Pro Homebuilderwood团队。 Call: 0952565665 Mr.Patrick English Speaking Call: 094-9196870 Mr.Poom Thai Speaking 身份证行:procon99 WhatsApp:+66 949196870

International Aquaculture Technology Business for Sale

International Aquaculture Technology Business for Sale

  • 23 Apr 2023 : 07:18 am
฿190,000,000.00

EXPRESSION OF INTEREST - SALE ACQUISITION OF GOA (BARRABLUE) AQUACULTURE CCIFF (CLOSED CONFINEMENT INTENSIVE FISH FARMING) TECHNOLOGY, CONSULTANCY AND PROJECT MANAGEMENT GROUP. Aquaculture operations are 49% Technology and equipment and YES 51% is Knowhow in operations. GOA Portfolio includes but not limited to: • CCIFF Technology, Design, Equipment, and Knowhow. • Comprehensive portfolio of GOA CCIFF completed projects • Portfolio Architectural, Engineering and Technology Design Documentation • International Ownership/Rights to CCIFF (Barrablue) Technology • CCIFF Operational and Management programs (SOPs) • Environmental Management Plans • CCIP GOA Digital marketing • CCIFF CAPEX and OPEX multi-level/scaled Budgets • International Client Base of completed and design aquaculture operations. • LinkedIn 5000 plus connections • International Equipment Suppliers Data Base • International Manufacturers Data Base GOA was born out of Australia in 2000 thru self-developed internationally acclaimed RAS “Barrablue’ technology that has continued to evolve over the last 22 years, to the current GOA CCIFF Technology and Operational Systems, with worldwide Aquaculture Designs completed in over 30 countries, across 4 continents. Expression in the first instance closes 31st December 2022 by email to info@thailandliving.life Please Register you name or company along with your EOI with us & we will send you the Website. Including videos, projects & technical information for your perusal. Staring price on EOI offers 190,000,000 Baht ($5 Million USD)