Close nav

ปั๊มลม NORVAX RING BLOWER 2 HP, 1.75KW

Ad Description

ประโยชน์และการใช้งาน

1.เติมอากาศให้กับบ่อน้ำเสีย บ่อกุ้ง บ่อปลา

2.ปสมสารเคมีให้เข้ากับน้ำ แทนการใช้ใบกวน

3.เติมออกซิเนเพื่อเร่งปฏิกริยาเคมี

4.ประกอบกับถัง VACUMM เพื่อทำ DEHYDRATION หรือเพื่อ ดูดเม้ด พลาสติก หรือฝุ่น

5..ใช้ไล่ความเปียกชื้นและหยดน้ำในขบวนการผลิตต่างๆ
Similar ads