ปิดNAV

4* Hotel/resort GM seeks new opportunity

  • ประเภทของงาน: รายเดือน
  • ชนิดของเงินเดือน: เต็มเวลา
  • เงินเดือนที่ต้องการ: --
  • สัญชาติ: European

รายละเอียดงาน

Versatile GM with 28+ years GM experience in Thailand seeks a new challenge, either interim, free-lance, part-time, full time onsite or remote.

Experience in pre opening, sales and marketing including social media. Outgoing, flexible, contemporary, enthusiastic, fit, non-confrontational. Management and pre opening experience in China, Vietnam and Indonesia. Can relocate anywhere, and willing to accept reduced wages due to the current situation.
โฆษณาทีเหมือนกัน