Close nav

Grapphic Designers Website

  • Job Type: --
  • Salary Type: --
  • Salary Range: --
  • Nationality: --

Job Description

Voovagroup กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง เว็บไซต์กราฟฟิกดีไซน์เนอร์
ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบเว็ปไซต์ พัฒนาเว็ปไซต์โดยใช้ CMS ( Wordpress ) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การโฆษณา สื่อ รวมทั้งการออกแบบประเภทต่างๆและมีความคิดสร้างสรรค์ของมัลติมีเดีย

Salary / เงินเดือน - ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์และความรู้ที่ตรงตามคุณสมบัติ
( 15,000 - 25,000 บาท )

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและดีไซน์
สัญชาติไทย
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบเว็บไซต์ และ Mobile Apllication
เชี่ยวชาญใน Illustrator, โปรแกรม Photoshop
ที่มีทักษะในการใช้ Indesign สำหรับการตีพิมพ์
มีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บและเข้าใจหรือสามารถแก้ไขปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์โดยใช้
การเขียน HTML และ CSS
มีฝีมือในการแก้ไขสื่อมัลติมีเดีย
มีความคิดสร้างสรรค์
แนบผลงานคุณมาที่อีเมล์ที่ให้ไว้หรือมาสมัครโดยตรงที่ออฟฟิต
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ CMS (WordPress) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับผิดชอบในการออกแบบเว็บไซต์การพัฒนาเว็บไซต์ผ่าน CMS (WordPress) การออกแบบสื่อและการโฆษณารวมทั้ง บริษัท สื่อมัลติมีเดียการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับทีมที่รับผิดชอบและดูแลการทำงาน ให้คำปรึกษาและแก้ไขสถานการณ์ร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี มีศักยภาพ คุณลักษณะของดีไซน์เนอร์ที่ต้องมีคือ
1. มีความละเอียดถี่ถ้วน
2. งานดีไซน์ได้มาตราฐาน
3. ออกแบบหน้าต่างๆของเว็บไซต์ที่มีการทำงานต่างกันแต่มีรูปแบบ style ซึ่งเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน


โทร 096-6712105
Similar ads
WANTED Experienced Cook/Chef NOW

WANTED Experienced Cook/Chef NOW

  • 13 Aug 2017 : 17:02 pm

Restaurant Oscar at Jomtien Beach rd. Looking for an additional kitchen staff. Salary will be based on your experience and skills but will be between 11.000 thb and 18.000 thb. You need to know basic western food cooking and basic English speaking. All genders are welcome to apply. Send your cv/resume including age, gender and what restaurants you have worked in and what you were doing at those jobs. Tell us what your strong sides are.

IT support Required

IT support Required

  • 07 Dec 2017 : 09:49 am

Voova Group กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง IT support Salary / เงินเดือน - ตามข้อตกลงและขึ้นอยู่กับความสามารถ ( 15k - 30k ) Technical requirements: มีสบการณ์ทางด้านดูแลงาน IT 0 - 5 ปี Available for emergency situation Security Elastix Phone Server a plus Network, Internet and Hardware support Backup and Risk management Job Description บริหารจัดการ SaaS environment (Software as a Service ) รวมถึงการแนะนำ ปรับใช้ และพัฒนา SaaS ในองค์กรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงความเสียหายของระบบหายมีสถานะการฉุกเฉินเกิดขึ้น สาธิตถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและกระบวนการการแก้ไขปัญหาดังกล่าว. พัฒนา และแก้ไขระบบได้แบบ Quick Solution สามารถตรวจสอบถึงต้นต่อของปัญหาที่เกิดขึ้นได้และแก้ไขได้อย่างถูก ใช้และพัฒนาระบบงานที่มีอยู่อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม Support พนักงานในองค์กรณ์และช่วยแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหา Network ภายในองค์กรณ์ ร่วมทั้งระบบ wifi,Printer และ Local Server ดูแลระบบและ Server ของ Phone system ทั้งงานดูแลและติดตั้งโปรแกรมต่างๆไปที่ Server รวมถึงการ clean up data ที่ไม่จำเป็นไปจากระบบ ตรวจสอบเรื่องการ Backup Server และ Restore data จาก backup อย่างรวดเร็วและถูกต้อง Qualifications Thai nationality/other nationality (must speak fluent Thai ref work base in Thailand) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง IP Networks and Firewall configuration สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบทั่วไปและภาษาในทางเทคนิกต่างๆ มีประสบณ์ในการเช็กและตรวจสอบปัญหาการใช้ Software ต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือการการค้นหาข้อมูลเพื่อหา Solution ได้อย่างถูกต้อง มีประสบการณ์เกี่ยว Internet technologies เช่น Firewalls, Load Balancing, Proxies และ services clustering; เข้าใจการทำงานของ Website, Server และ Technology ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี๋ยวกับ Software Developemt , Ecommrece , CMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กระตือรือร้นที่จะศึกษา Software ใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม และสนใจที่จะศึกษาเครื่องมือ open-source ต่าง, มีความกระตือรือร้นในการสร้างหรือพัฒนาระบบ, ชอบที่จะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น พูดคุย มีความเชื่อมั่นและสามารถร่วมงานกับชาวต่างชาติได้

Senior PHP Programmer

Senior PHP Programmer

  • 01 Dec 2017 : 17:38 pm

Due to a significant expansion of The Voova Group, we are currently recruiting for 3 programmers. We offer a great working environment & company benefits.We looking for PHP Programmer who has 4 years experience at least and super good as PHP and relates script language ig. Javascript, HTML, CSS, etc Technical requirements: You will have an understanding and be technically competent in the following areas. PHP PHP OOP HTML,HTML5 , JS , Jquery NodeJS ( Web-service ) MySQL and query performance Google Map api CSS , CSS3 GIT Linux command : Would be considered especially Mobile application ( ironic, codova ) : Would be considered especially CMS ie. Wordpress , Joomla : Would be good if they have any knowledge. Salary Negotiable depending on performance and experience (25,000 - 40,000 Baht) Job Description Develop, design and optimize systems by using PHP and another programming language for company projects Create and adjust website using HTML, CSS, Js or Jquery Maintenance and troubleshooting exist and new application problems providing quick solutions Detect errors in data and program structure, logic, coding, software development process. Qualifications Thai nationality/other nationality (must speak fluent Thai ref work base in Thailand) Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related field 0 – 5 years experience in software coding and development using PHP or new graduates are welcome Experienced in using PHP, Web Service, SQL command Experienced in using HTML (HTML5 is a plus), CSS (CSS3 is a plus), XML, JavaScript, jQuery, AJAX Experience in relational database (such as Database MySQL/MSSQL/SQLite) Experience in development of online portals, web applications, or eCommerce/mobile application is a plus Knowledge of modern development techniques (OOP, Design Patterns, MVC concept) Passion for open-source tools, agile software development, new trends, and technologies High flexibility, work well under pressure and be able to cope with rapid changes and new challenges Able to work as a team as well as independently with strong analytical and problem-solving skills Open communication, enthusiasm, reliability and enjoy working in an international team environment