ปิดNAV

Hotelier seeks jon !

  • ประเภทของงาน: รายเดือน
  • ชนิดของเงินเดือน: เต็มเวลา
  • เงินเดือนที่ต้องการ: 25 up
  • สัญชาติ: EU

รายละเอียดงาน

EU Citizen, I worked until last year as a GM. 28+ in Thailand mostly. Management, sales/marketing/social media, new ideas, new projects, flexible, non confrontational? Still in Thailand.

Now willing to undertake something new (but decent) home-based, remote, interim, permanent...whatever.....is there really no one who can help me ? salary ? 20k Bht up.incl accommodation. Single status, remote location welcome. Get your property's slice of the deserved pie. Win this prize ! My brain needs challenging and a challenge.
it's ok to contact this poster if you are a potential employer or other principal. Principals only. Recruiters, please don't contact this job poster.
do NOT contact me with unsolicited services or offers

ข้อมูลบริษัท

โฆษณาทีเหมือนกัน