ปิดNAV

House Security Guard when you are on Vacation - Dogs Baby Sitter Job

  • ประเภทของงาน: ยังไม่ได้จ่าย
  • ชนิดของเงินเดือน: เต็มเวลา
  • เงินเดือนที่ต้องการ: 10000
  • สัญชาติ: Thai

รายละเอียดงาน

House Security Guard when you are on Vacation - Dogs Baby Sitter Job
I am a retired Thai woman and love dogs, so if you travel and must let your pets alone, I can take care of them.
I only have an apartment so I can stay at your place with your dogs, just a tent in the garden is enough, and I will take care of your animals and your house.
If you need cleaning or any small repairs when you are not home, I can manage everything and wait for you to come back.
Please contact me with offers.

ข้อมูลบริษัท

โฆษณาทีเหมือนกัน
House keeper wanted

House keeper wanted

  • 25 May 2024 : 08:31 am

Old Farang wanted to have Thai male house keeper qualification A. at least high school graduated, strong body , presentable personality. B. can work independently 17-28 Years old C. happy face no drinking , courtesy and gentle can clean the house well D. Able to help in driving and general work , IT is a plus Package ; pay by monthly. only 5 days per week. Please send your resume through emails; tamnak365@gmail.com Line : moccara365

หมอนวดไทยจำเป็นต้องไปทำงานในรัสเซีย

หมอนวดไทยจำเป็นต้องไปทำงานในรัสเซีย

  • 09 Jun 2024 : 19:40 pm

#งานดี. เงินเดือนดี#ทำงานในรัสเซีย#ผู้หญิง 3# คน นวดในร้านเสริมสวย วีซ่าทำงานอย่างเป็นทางการ ฟรีประกันห้อง ตั๋วเครื่องบินวีซ่า #เงินเดือนสูง 900 US$ + ทิป# +66 8 2200 8199 LINE : 7766388Bol รีทวีต โปรดรับคอมมิชชั่น#ช่วยเราและรับ 1,000 บาท อย่าเสนอที่จะขายร่างกายของคุณ

Part time Driver wanted

Part time Driver wanted

  • 09 Jun 2024 : 09:17 am

Old farang is looking for driver with young good manner in driving . with license. qualification; 20-32 years old own driving license at least high school education . willing to service in driving and carry. able to drive to up country.flexible part time in driving and knowlege of bangkok route is a plus. Polite in communication and strong body . Presentable personality. able to work independently. please send your resume with photos to emails; tamnak365@gmail.com