Close nav

IT support Required

  • Job Type: --
  • Salary Type: --
  • Salary Range: --
  • Nationality: --

Job Description

Voova Group กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง IT support

Salary / เงินเดือน - ตามข้อตกลงและขึ้นอยู่กับความสามารถ ( 15k - 30k )


Technical requirements:

มีสบการณ์ทางด้านดูแลงาน IT 0 - 5 ปี
Available for emergency situation
Security
Elastix Phone Server a plus
Network, Internet and Hardware support
Backup and Risk management

Job Description
บริหารจัดการ SaaS environment (Software as a Service ) รวมถึงการแนะนำ ปรับใช้ และพัฒนา SaaS ในองค์กรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงความเสียหายของระบบหายมีสถานะการฉุกเฉินเกิดขึ้น
สาธิตถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและกระบวนการการแก้ไขปัญหาดังกล่าว.
พัฒนา และแก้ไขระบบได้แบบ Quick Solution
สามารถตรวจสอบถึงต้นต่อของปัญหาที่เกิดขึ้นได้และแก้ไขได้อย่างถูก
ใช้และพัฒนาระบบงานที่มีอยู่อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม
Support พนักงานในองค์กรณ์และช่วยแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหา Network ภายในองค์กรณ์ ร่วมทั้งระบบ wifi,Printer และ Local Server
ดูแลระบบและ Server ของ Phone system ทั้งงานดูแลและติดตั้งโปรแกรมต่างๆไปที่ Server รวมถึงการ clean up data ที่ไม่จำเป็นไปจากระบบ
ตรวจสอบเรื่องการ Backup Server และ Restore data จาก backup อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

Qualifications
Thai nationality/other nationality (must speak fluent Thai ref work base in Thailand)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
IP Networks and Firewall configuration
สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบทั่วไปและภาษาในทางเทคนิกต่างๆ
มีประสบณ์ในการเช็กและตรวจสอบปัญหาการใช้ Software ต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือการการค้นหาข้อมูลเพื่อหา Solution ได้อย่างถูกต้อง
มีประสบการณ์เกี่ยว Internet technologies เช่น Firewalls, Load Balancing, Proxies และ services clustering;
เข้าใจการทำงานของ Website, Server และ Technology ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี๋ยวกับ Software Developemt , Ecommrece , CMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กระตือรือร้นที่จะศึกษา Software ใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม และสนใจที่จะศึกษาเครื่องมือ open-source ต่าง, มีความกระตือรือร้นในการสร้างหรือพัฒนาระบบ, ชอบที่จะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น พูดคุย มีความเชื่อมั่นและสามารถร่วมงานกับชาวต่างชาติได้
Similar ads
Quality Assurance (QA) Software Tester

Quality Assurance (QA) Software Tester

  • 02 Dec 2017 : 09:17 am

Available to all nationalities This role forms an essential and pivotal role within the company, responsible for ensuring customers needs and expectations are met. The software tester will be responsible for ensuring our product deliverables meet agreed specifications of performance and Reporting directly to the Operations Manager Responsibilities Responsible for ensuring all our products are tested and signed off prior to release Working within cross-functional teams to ensure quality throughout the software development lifecycle Developing and maintaining effective strategies, test plans, and testing standards within an organization moving to an Agile way of working Creating and maintaining test cases, for new development and legacy systems Formulating test plans for all products including regression testing, functional testing and nonfunctional testing such as load testing Reviewing and analyzing system specifications Executing test scripts and reviewing results Reporting and documenting technical or functional issues Create logs to document testing phases and defects Skills: Excellent communication skills Strong organizational skills Analytical mind and problem-solving aptitude Knowledge of experience with application of “best practices” for software testing Good understanding of Software development - particularly related to cloud-based web applications and mobile apps Working knowledge of test management software Working knowledge of regression testing and functional testing Experience with automated testing tools is a plus Familiarity with Agile frameworks is a plus Some technical knowledge desired relating to database or scripting/programming etc Attention to detail

Senior PHP Programmer

Senior PHP Programmer

  • 01 Dec 2017 : 17:38 pm

Due to a significant expansion of The Voova Group, we are currently recruiting for 3 programmers. We offer a great working environment & company benefits.We looking for PHP Programmer who has 4 years experience at least and super good as PHP and relates script language ig. Javascript, HTML, CSS, etc Technical requirements: You will have an understanding and be technically competent in the following areas. PHP PHP OOP HTML,HTML5 , JS , Jquery NodeJS ( Web-service ) MySQL and query performance Google Map api CSS , CSS3 GIT Linux command : Would be considered especially Mobile application ( ironic, codova ) : Would be considered especially CMS ie. Wordpress , Joomla : Would be good if they have any knowledge. Salary Negotiable depending on performance and experience (25,000 - 40,000 Baht) Job Description Develop, design and optimize systems by using PHP and another programming language for company projects Create and adjust website using HTML, CSS, Js or Jquery Maintenance and troubleshooting exist and new application problems providing quick solutions Detect errors in data and program structure, logic, coding, software development process. Qualifications Thai nationality/other nationality (must speak fluent Thai ref work base in Thailand) Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related field 0 – 5 years experience in software coding and development using PHP or new graduates are welcome Experienced in using PHP, Web Service, SQL command Experienced in using HTML (HTML5 is a plus), CSS (CSS3 is a plus), XML, JavaScript, jQuery, AJAX Experience in relational database (such as Database MySQL/MSSQL/SQLite) Experience in development of online portals, web applications, or eCommerce/mobile application is a plus Knowledge of modern development techniques (OOP, Design Patterns, MVC concept) Passion for open-source tools, agile software development, new trends, and technologies High flexibility, work well under pressure and be able to cope with rapid changes and new challenges Able to work as a team as well as independently with strong analytical and problem-solving skills Open communication, enthusiasm, reliability and enjoy working in an international team environment

PR Girls for a new Pub 20 to 39 years old

PR Girls for a new Pub 20 to 39 years old

  • 15 May 2017 : 03:26 am

We are a newly opened irish pub, underneath a Hotel and we do food, drinks, live entertainment and dance. We are the biggest and the only bar in Jomtien beach that offer all in one place. Now we are looking for girls to entertain our customers. We can offer you a good salary, room for free, food for free and commission. For more information pls call Khun Fern 0874832973 or khun Magnus 0955030402

Mobile App Developers

Mobile App Developers

  • 28 Nov 2017 : 16:45 pm

Voovagroup กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง Mobile Application Developer จำนวน 3 ตำแหน่ง ยินดีพิจารณานักศักษาจบการศึกษาใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาเเล้ว 2 - 5 ปี มีรายละเอียด ดังนี้ 1 ตำแหน่ง - นักศึกษาจบใหม่ หรือยังไม่มีประสบการ์ด้าน Mobile Application 1 ตำแหน่ง - ผู้ที่มีประสบณ์การมาแล้ว 1-3 ปี 1 ตำแหน่ง - ผู้ที่มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป Salary / เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์* 15,000 - 24,000 บาท 25,000 - 35,000 บาท Technical requirements Mobile application Ionic หรือ React Cordova Some knowledge to add more “native” script for more requirement HTML , CSS , Javascript Node Js (Web Service) Server command ( Basic ) Git *ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ Job Description พัฒนาและออกแบบระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโปรเจกต์ต่างๆภายในบริษัท พัฒนาและปรับปรุง Application ที่มีอยู่ การบำรุงและแก้ไขปัญหาของระบบ รวมทั้งการหาวิธีที่รวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างระบบ การเขียนโค้ด หรือ ปัญหาจากขั้นการการทำงานของระบบในส่วนต่างๆ Qualifications สัญชาติไทย/หรือสัญชาติอื่นๆที่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยได้และต้องการทำงานในไทย จบการศึกษาในระดับปริญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 3 ปี มีประสบการณ์การใช้งาน Node Js, Web Service, SQL command , Angular ,Ionic ,React มีความความรู้และความสามารถในการเขียน HTML , HTML5 , CSS ,CSS3 ,XML, JavaScript มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของ Database เช่น MySQL MSSQL SQLite เป็นต้น มีความรู้เกี่ยวการการสร้าง online portals ,web applications, eCommerce และ mobile application มีความรู้เกี่ยวกับ โมเดลในการพัฒนาระบบ เช่น OOP, Design Patterns , MVC concept มีความสนใจที่จะศึกษาเครื่องมือ open-source ต่าง สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานกับชาวต่างชาติ ส่ง Resume