Close nav

Race Bike. Cinelli Vigorelli 397,27

Ad Description

Bicycle looks like new.

Cinelli Vigorelli 397,27.
Columbus Equipe.
Super Section
No flex tube,
Size 53 cm.
Similar ads
Road bike clothing.

Road bike clothing.

  • 07 Nov 2020 : 10:16 am

Road bike clothing, second hand but in good condition. 250 baht for a single jacket. 350 baht for a complete set. different sizes. much more than the photos shown. send 50 baht. เสื้อผ้าจักรยานเสือหมอบมือสองสภาพดี 250 บาทสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตตัวเดียว 350 บาทครบชุด. ขนาดที่แตกต่างกัน มากกว่ารูปภาพที่แสดง ส่ง 50 บาท. S̄eụ̄̂xp̄ĥā cạkryān s̄eụ̄xh̄mxb mụ̄x s̄xng s̄p̣hāph dī 250 bāth s̄ảh̄rạb s̄eụ̄̂x cæ̆kh kĕt tạw deīyw 350 bāth khrb chud. K̄hnād thī̀ tæk t̀āng kạn mākkẁā rūpp̣hāph thī̀ s̄ædng s̄̀ng 50 bāth.