ปิดNAV

Brand New & Largest Round Intex Pool

รายละเอียดของโฆษณา

Enhance your backyard this summer with the Intex Ultra XTR™ Frame pool that features beautiful blue tile print and elegant graphite exterior. Have an amazing time with family and friends with the spacious pool. This top-of-the-line above ground pool combines high-quality with style offering ease of ownership so that your pool time is truly fun time!

This is the newest and largest 2020 model of Intex' round Ultra XTR Frame pool set, 732 cm diameter with a depth of 132 cm.
Includes all of the components you need: Pool, Ladder, Cover and Krystal Clear® Filtration and Sanitation system
Powerful water filtration with included Krystal Clear® Sand Filter Pump (pump flow rate: 2,800 Gph) with Hydro Aeration Technology™ for easy maintenance
Powerful protection against rust combining strong galvanized steel with advanced inner and outer powder coating
An innovative steel frame design that optimizes shape and weight distribution for enhanced strength and durability
Composite T-Joints precisely engineered for strength, metal frame protection and easy assembly: the Easy lock System™ that simply snaps together – no tools required
A tough 3-Ply liner with high puncture- and tear resistance
Approximate set-up size: 24ft X 52in (720 x 132 c
Water Capacity: 12,481 gallons (47,241 L)

Regular Price: 96'500 Baht NOW: 79'000 Baht for a limited time
โฆษณาทีเหมือนกัน
Ancient beads

Ancient beads

  • 31 Jan 2020 : 19:18 pm

"ประกาศขาย "เม็ดกำปัด" สมัยทวาราวดี จ.ปราจีนบุรี ขุดได้จากสุสาน(หลุมศพ) ของคนโบราณ สมัยทวาราวดี อายุเกือบ1,000ปี ขาย 15,000บาท