ปิดNAV

6 โฆษณา ใน ภาคเหนือ : เชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

โฆษณาล่าสุด
1012003 Large Factory Building in Industrial Zone in Chiang Mai

1012003 Large Factory Building in Industrial Zone in Chiang Mai

  • 12 Jan 2022 : 16:39 pm

Large Factory Building in Industrial Zone in Chiang Mai for Rent Listing No. 066-10-12-003 • Business: Factory • Location: Chiang Mai, Thailand • Features: The total land size is 6,100m2 which the usage area of 1,680m2. The factory is sited on a large block in Chiang Mai with possibility for expansion or the addition of another factory if required. Being zoned industrial the property can be used to manufacture any type of product. This would be suit for anyone wanting to manufacture any type of product at all from clothing to alcohol to food processing or machinery in a stable country with low labor costs. This factory is being offered for rent without any machines and equipment only. The owner also offers this factory for freehold and for rent with all equipment. Please ask for more details. • Tenure: Property Rental (Leasehold Premises). 1 year with option to renew (Rolling Lease). • Asking Price: N/A Rental Only • More Information: Please provide your name, phone number (with country code) and email address so we can contact you to assist

GOLF-GoagainGolf want your used golf clubs

GOLF-GoagainGolf want your used golf clubs

  • 03 Jan 2022 : 16:57 pm

Goagaingolf want your second hand/used golf clubs and accessories for cash. Have a set of clubs in the garage or out building not being used? why not let us buy them from you and let someone else have the pleasure of playing our wonderful game....

Lanna Classic Cars Auto service-Chiang Mai  www.lannaclassiccars.com

Lanna Classic Cars Auto service-Chiang Mai www.lannaclassiccars.com

  • 02 Jan 2022 : 07:44 am

"ความช่วยเหลือด้านยานยนต์ ช่วงการระบาดของ Coronavirus Lanna Classic Cars /LCC เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซม และบุรณะรถยุโรป ในช่วงการระบาด ของโรค Covid-19 เพื่อช่วยเหลือชาวเชียงใหม่ ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ญี่ปุ่น ลานนา คลาสสิค คาร์ กำลังขยายการบริการ ซ่อมแซม และปรับปรุง รถญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใช้แบรนด์รถยนต์ทุกประเภท" www.lannaclassiccars.com

ลำไม้ไผ่ฟรี

ลำไม้ไผ่ฟรี

  • 02 Jan 2022 : 06:41 am

Cut bamboo poles of a several species are available free of charge. Pole length 1-8 m, diameter 1-10 cm, wall width variable. Depending on species, the poles can be used for light and heavy constructions, furniture-making, handicrafts, fences, support for climbers, interior decoration, basketry, bamboo strips and weaving. Location: Bambusetum Baan Sammi (on Google Maps), about 10 miles northeast of Chiang Mai. Visit: 1 day prior notice requested. Description and photos of the bamboo species: Link on request.

Nanny/Child Caretaker

Nanny/Child Caretaker

  • 14 Dec 2021 : 08:18 am

We (Tom & Lucy) are looking for a nanny to support us by taking care of our 4-month old daughter (Cassie). Job description: - Live-out preferred, but live-in could be arranged if necessary - 5 or 6 days/week from 8 am - 5 pm (negotiable) - Bathing; cleaning; drying; powdering and dressing the child, support to prepare nutritious meals according to age development - Feeding food and milk to the child, cleaning milk bottles, doing laundry, and separating the child’s clothes - Playing with the child so that the child is lively and take care and enhance the child’s skills according to age development - Observing, preventing diarrhea, (in case the child is sick) wiping the body, performing first-aid, and reporting the situation immediately - Cleaning the child’s bedroom, the areas in which the child lives, and toys on a daily basis - Other small tasks in the house on a case-by-case basis - Support with matters where our Thai language abilities are not good enough Your qualifications (must have): - You have already gained experience with children and ideally toddlers or you have a professional qualification such as nurse, teacher, or similar - You are willing to learn - You can speak, read and write English at an intermediate level, ideally fluent - You are punctual, organized, reliable, and have a firm understanding of hygiene - Can get along with dogs (no need to take care) - You should have the right to work in Thailand or take care of your own visa affairs - If you can provide references, you will be given priority Your qualifications (nice to have): - Driving license - Basic German or Chinese language abilities What we offer: - Your salary will be based on how many of the above qualifications you can fill - Overtime salary, if extra hours are required - Increase in salary/bonus as you develop to take responsibility for more tasks - 1-2 days off / week (negotiable) - A clean and quiet working location, equipped with modern appliances - very little "hard/manual labor" necessary - Friendly and family-like work atmosphere: our gardener/maid couple have been with us for over 6 years Please contact us by email (fragrantsmilelucy@gmail.com) by sending: - Your CV - Why you would like to work for us and what makes you special - A list of up to 3 references that we can contact - Your expected salary

Wanted, second hand golf clubs and accessories

Wanted, second hand golf clubs and accessories

  • 25 Nov 2021 : 08:37 am

I want your second hand golf clubs and golf accessories. I am looking for complete golf club sets, individual clubs, golf bags, golf umbrellas etc, etc... Preferably no older than 10 years. Cash waiting for the right items.