ปิดNAV

5 โฆษณา ใน ภาคเหนือ : เชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

โฆษณาล่าสุด
ลำไม้ไผ่ฟรี

ลำไม้ไผ่ฟรี

  • 12 Mar 2023 : 06:30 am

From January to May 2023, the following species can be harvested for free: Phai Liang (×Thyrsocalamus liang), stems straight, strong, heavy, 12–15 m long, basal diameter 4–6 cm, thick-walled, used for numerous purposes including light construction as pillars and beams. Phai Ruak Dam (Thyrsostachys oliveri), characteristics of the stems are similar to those of Phai Liang and the stems are suitable for the same use. Phai Angkalung (Bambusa maculata), and Phai Nang Suea, (Gigantochloa marga), stems straight, with decorative black spots, 10–15 m long, basal diameter 3–6 cm, ideal for interior design, furniture, handicrafts, and fence pickets. Quantities depend on species and how many you require; altogether more than a hundred stems can be harvested. Stem harvesting requires your help and all the cut poles are free; the procedure is as follows: 1, If you are interested, please let me know (in English or Thai) and suggest an appointment to view and select the clumps, harvest the stems, cut them into transportable lengths, and pick up the poles. Two people, you and I are needed to do this job. 2, By using an electric reciprocating saw, I will saw off the bamboo stems close to the base. 3, You need to secure the stem, usually by hand, so that the stem will fall in the wanted direction thus avoiding harm to other nearby plants, fences, and buildings. A suitable rope if needed is available. 4, You must chop off the branches and the top of the stem with your own sharp machete. You may leave the chopped branches on the driveway. 5, Shortening the stems to desired or transportable lengths can be done by yourself using your machete, hand saw, or electric circular saw, or by myself using my electric reciprocating saw. 6, I recommend you use work gloves. The whole work may take several hours, depending on how many poles you require. Location: Baan Sammi, 15 km (10 mi) northeast of Chiang Mai (see on Google Maps, or inquire for link and address). Viewing, visiting, harvesting: Any day, but a 1-day prior notice is required. More text information on these and many other bamboo species from Thailand and neighboring countries, along with numerous photos are on the BAMBOOS OF THAILAND website (link on request). Stems of several other bamboo species can be harvested, many living bamboo plants can be dug up, and a few ready-potted bamboo species (saplings, seedlings) are available, all of them are for FREE (link to the blog on request).

Used golf clubs wanted, any brand considered

Used golf clubs wanted, any brand considered

  • 06 Mar 2023 : 20:37 pm

I want to buy your second hand golf clubs and golf accessories. I am looking for complete golf club sets, individual clubs, golf bags, golf umbrellas etc, etc... Cash waiting for the right items. Barry 0956875618 Line ID 34521878

1012003 Large Factory Building in Industrial Zone in Chiang Mai

1012003 Large Factory Building in Industrial Zone in Chiang Mai

  • 23 Feb 2023 : 16:30 pm

Large Factory Building in Industrial Zone in Chiang Mai for Rent Listing No. 066-10-12-003 • Business: Factory • Location: Chiang Mai, Thailand • Features: The total land size is 6,100m2 which the usage area of 1,680m2. The factory is sited on a large block in Chiang Mai with possibility for expansion or the addition of another factory if required. Being zoned industrial the property can be used to manufacture any type of product. This would be suit for anyone wanting to manufacture any type of product at all from clothing to alcohol to food processing or machinery in a stable country with low labor costs. This factory is being offered for rent without any machines and equipment only. The owner also offers this factory for freehold and for rent with all equipment. Please ask for more details. • Tenure: Property Rental (Leasehold Premises). 1 year with option to renew (Rolling Lease). • Asking Price: N/A Rental Only • More Information: Please provide your name, phone number (with country code) and email address so we can contact you to assist

Nurse / carer (female) wanted for part-time work. Chiang mai + in BKK
Lanna Classic Cars Auto service-Chiang Mai  www.lannaclassiccars.com

Lanna Classic Cars Auto service-Chiang Mai www.lannaclassiccars.com

  • 04 Feb 2023 : 12:49 pm

"ความช่วยเหลือด้านยานยนต์ ช่วงการระบาดของ Coronavirus Lanna Classic Cars /LCC เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซม และบุรณะรถยุโรป ในช่วงการระบาด ของโรค Covid-19 เพื่อช่วยเหลือชาวเชียงใหม่ ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ญี่ปุ่น ลานนา คลาสสิค คาร์ กำลังขยายการบริการ ซ่อมแซม และปรับปรุง รถญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใช้แบรนด์รถยนต์ทุกประเภท" www.lannaclassiccars.com