ปิดNAV

10 โฆษณา ใน ภาคเหนือ : เชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

โฆษณาล่าสุด
Lanna Classic Cars Auto service-Chiang Mai  www.lannaclassiccars.com

Lanna Classic Cars Auto service-Chiang Mai www.lannaclassiccars.com

  • 06 Dec 2022 : 09:00 am

"ความช่วยเหลือด้านยานยนต์ ช่วงการระบาดของ Coronavirus Lanna Classic Cars /LCC เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซม และบุรณะรถยุโรป ในช่วงการระบาด ของโรค Covid-19 เพื่อช่วยเหลือชาวเชียงใหม่ ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ญี่ปุ่น ลานนา คลาสสิค คาร์ กำลังขยายการบริการ ซ่อมแซม และปรับปรุง รถญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใช้แบรนด์รถยนต์ทุกประเภท" www.lannaclassiccars.com

Border Collie Puppies

Border Collie Puppies

  • 17 Nov 2022 : 12:40 pm

Beautiful Border Collie puppies. 3 males and 2 females.. located in Chiang Mai. Born 17 May---fully vaccinated More photos available. Please email for more information

Classic Vintage putter collection for sale

Classic Vintage putter collection for sale

  • 09 Nov 2022 : 17:50 pm

These are a few of the putters I have in my collection which are all Classic vintage style putters and most are very hard to find. If you have any interest in purchasing this collector set then please send me a message or contact me on the link below and I will send you the complete list and photos. Line ID 34521878

Golf clubs wanted, second hand golf clubs wanted

Golf clubs wanted, second hand golf clubs wanted

  • 04 Nov 2022 : 13:04 pm

I want to buy your second hand golf clubs and golf accessories. I am looking for complete golf club sets, individual clubs, golf bags, golf umbrellas etc, etc... new or old Cash waiting for the right items. Barry 0956875618 Line ID 34521878

ลำไม้ไผ่ฟรี

ลำไม้ไผ่ฟรี

  • 29 Oct 2022 : 12:48 pm

Cut bamboo poles of a several species are available free of charge. Pole length 1-8 m, diameter 1-10 cm, wall width variable. Depending on species, the poles can be used for light and heavy constructions, furniture-making, handicrafts, fences, support for climbers, interior decoration, basketry, bamboo strips and weaving. Location: Bambusetum Baan Sammi (on Google Maps), about 10 miles northeast of Chiang Mai. Visit: 1 day prior notice requested. Description and photos of the bamboo species: Link on request.

Apple watch 7 Stainless

Apple watch 7 Stainless

  • 28 Oct 2022 : 16:58 pm

Apple Watch 7 " NEW " Silver Stainless Steel Case "45" Starlight Sport Band. Bought in Apple Store " Studio 7" Just opened the box to check if the color was right. I am still wearing my Apple Watch 6 and l had bought the Apple Watch 7 for the day my Apple watch 6 wouldn't work. Now l just bought the Ultra watch, but still using my Apple watch 6 ???? l will sell that Apple Watch 7 to the best offer .... Do not hesitate to contact me if interested. l live in Chiang Mai, northern Thailand

Seeking an English Teaching Position in Chiang Mai

Seeking an English Teaching Position in Chiang Mai

  • 27 Oct 2022 : 14:05 pm

Hi! I am seeking a full-time English teaching position in a High-School or Language center in downtown Bangkok. I have over 3.5 years of teaching experience in Vietnam. I do hold a TESOL Teaching Degree from an Australian Certified Teaching Institute and have an American Bachelors Degree from NY, USA. My accent is American neutral and my Nationality is Indian. I consider myself to be very dynamic, fun, and creative in my teaching style and make a relaxing and fun environment for my students to study English with me. As well as planning and delivery of high-quality teaching in physical and virtual settings. I employ a range of traditional and progressive methodologies, emphasizing incorporating opportunities for experiential learning whenever possible. While I often use textbooks for beginners, I enjoy creating tailored material for all levels to address specific learning needs. Interested schools please contact me for my detailed resume and teacher introduction video. I am right now in Thailand and looking for a full-time teaching role with a school here. For faster communication, please send me a message on Line - sujoy1983 | Thank you.

ต้นกล้าไผ่ฟรี

ต้นกล้าไผ่ฟรี

  • 27 Oct 2022 : 07:48 am

This bamboo is currently available for FREE distribution. Only 7 potted seedlings are left, each of about 20-50 cm height. This bamboo is a native of eastern Thailand, possibly a species of Bambusa and may not yet known to science. It is a very vigorous clumper (which forms a slightly open clump) but is not invasive. The peculiar type of branching, nodes, very long internodes, and all other characteristics are described and illustrated (140+ photos!) in Bamboos of Thailand (link on request). This bamboo does not have low branches and therefore does not take up much space on the ground on which it grows. However, it grows very tall and needs to be associated with tall trees so that the upper branches of the bamboo can cling and tangle into the tree canopy. It can become a feature bamboo for a large natural garden, but is not recommended for a very small garden. Further bamboo seedlings, but also bamboo seeds, living bamboo plants and cut bamboo poles are offered in "Bamboo Plants Available for Distribution — พันธุ์ไผ่หลากชนิดจำหน่าย" (link on request). Location: 15 km from Chiang Mai. Contact in ภาษาไทย or English via private message.

Nurse / carer (female) wanted for part-time work. Chiang mai + in BKK
1012003 Large Factory Building in Industrial Zone in Chiang Mai

1012003 Large Factory Building in Industrial Zone in Chiang Mai

  • 14 Oct 2022 : 15:44 pm

Large Factory Building in Industrial Zone in Chiang Mai for Rent Listing No. 066-10-12-003 • Business: Factory • Location: Chiang Mai, Thailand • Features: The total land size is 6,100m2 which the usage area of 1,680m2. The factory is sited on a large block in Chiang Mai with possibility for expansion or the addition of another factory if required. Being zoned industrial the property can be used to manufacture any type of product. This would be suit for anyone wanting to manufacture any type of product at all from clothing to alcohol to food processing or machinery in a stable country with low labor costs. This factory is being offered for rent without any machines and equipment only. The owner also offers this factory for freehold and for rent with all equipment. Please ask for more details. • Tenure: Property Rental (Leasehold Premises). 1 year with option to renew (Rolling Lease). • Asking Price: N/A Rental Only • More Information: Please provide your name, phone number (with country code) and email address so we can contact you to assist