ปิดNAV

Experienced aluminum welder.

  • ประเภทของงาน: เฉพาะค่าคอมมิชชั่น
  • ชนิดของเงินเดือน: สัญญาจ้าง
  • เงินเดือนที่ต้องการ: 20000
  • สัญชาติ: Any

รายละเอียดงาน

Experienced welder wanted to work on a start up water craft project.
Must have experience with aluminum welding.
โฆษณาทีเหมือนกัน