ปิดNAV

Photo Studio Equipment

รายละเอียดของโฆษณา

Newer used. I have much more and what you can look on the picture here, only ask my what you looking after. sell ewerything together Cheap. Or what you want to have. I have Umbrella Softbox and Light Stand kit. Umbrella Reflector for Flash Speedlight. Yes must of what man need in the photostudio. Varius size in softbox and umbrella. And alot of photo background, different colors and motifs.
I sell ewerything together. Ask me what you looking after, I will show you picture.
ใช้ใหม่กว่า ฉันมีมากขึ้นและสิ่งที่คุณสามารถดูในภาพที่นี่เพียงถามสิ่งที่ฉันดูแล ขาย ewerything กันราคาถูก ฉันมีร่ม Softbox และชุดขาตั้งแสง ร่มสะท้อนแสงสําหรับแฟลชเสริมภายนอก ใช่ต้องของสิ่งที่คนต้องการใน photostudio ขนาด Varius ในซอฟต์บ็อกซ์และร่ม และพื้นหลังภาพถ่ายจํานวนมากสีและลวดลายที่แตกต่างกัน
ฉันขาย ewerything ด้วยกัน ถามฉันว่าคุณดูแลอะไรฉันจะแสดงภาพให้คุณดู
โฆษณาทีเหมือนกัน